İşbaşı Eğitim Programı İle İşçi Çalıştırma ve Çalışma

1
189

işveren

İşbaşı Eğitim Programı Şartları ve Yasal Dayanağı

İşbaşı eğitim programı ; işsiz kalan işgücünün mesleki deneyimlerinin arttırılması ve teorik olarak alınan bilgilerin uygulama yaptırılarak işgücünün geliştirilmesine dair uygulanan programdır. Program İşkur tarafından uygulanmaktadır. İşbaşı eğitim programında ayrıca üniversite öğrencilerinin de stajlarını dolayısıyla yararlanmaları amaç edinmiştir. Böylece teorik bilgiyi pratiğe aktararak mesleki gelişim sağlanacağı ve işgücü verimliliğinin arttırılacağı planlanmaktadır.
Bu program 4857 sayılı kanunla ve 5510 sayılı kanunun 4üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendine tabi olarak en az iki çalışanı bulunan iş yerleri için uygulanmaktadır. Bu iş yerlerinin İşkur nezdinde kayıtları bulunması gerekmektedir.

İşverenler İçin İşbaşı Eğitim Programı

Kural olarak İşbaşı Eğitim Programı kapsamında mevcut çalışan sayınızın 10’da 1’i kadar katılımcı için 320 fiili güne kadar destek sağlanmaktadır. Ancak ihtiyaç duyduğunuz kişi sayısı daha fazla ise %50 istihdam taahhüdü vererek çalışan sayınızın %30’una kadar katılımcı için 320 fiili güne kadar destekten faydalanabilirsiniz.
İşbaşı eğitim programı ile işe eleman alan işletmelerde program süresince katılımcı zaruri gideri (günlük 50 TL) ve sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

İşbaşı Eğitim Programından Kim ve Kimler Yararlanabilir?

17-70 yaşları arasında işsiz olan tüm T.C vatandaşları bu programdan faydanalabiliyor. Bazı istisnai durumlar haricinde (şartları gene aşağıdaki kısımda öğrenebilirsiniz).

İşbaşı eğitim programında isteğe bağlı staj yaparakta yararlanabilirsiniz. Böylece sizden aranan tecrübe kısmınıda aşabilirsiniz. Staj yapacağınız işletmenin okulunuzun bulunduğu il sınırında olması stajı yapabilmeniz için yeterli.

Kendi İşçinizi Hiçbir Maliyete Katlanmadan Yetiştirme İmkanı
İşçinizi Kendiniz Yetiştirin
Türkiye İş Kurumu tarafından uygulanan İşbaşı Eğitim Programlan ile istihdam etmek istediğiniz kişiyi kendi işyerinizde yetiştirme şansına sahip olabilirsiniz. Üstelik herhangi bir maliyete katlanmadan!
Sigortalı çalışan sayınız;
– 2 ile 10 arasında ise 1,
10’dan fazla ise çalışan sayınızın 1/10’u kadar katılımcı talep edebilirsiniz. Aynca istihdam taahhüdü verilerek daha fazla katılımcı talep edilebilir. Program süresince aylık net asgari ücret düzeyinde cep harçlığı, iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi ile genel sağlık sigortası primi de İŞKUR’dan.

İşbaşı Eğitim Programı şartları;

 • En az 2 sigortalı çalışanı olan iş yerlerinde uygulanır.
 • 2-10 çalışana 1, 11 + çalışanda % 10 oranında katılımcı verilir. %50 istihdam taahütü verilirse bu oran %30’a çıkar.
 • Kontenjanın hepsini tek seferde kullanmak zorunlu değil. Her zaman İŞKUR’a yeni talepte bulunulabilir.
 • Program en fazla 320 fiili gün uygulanır. Program süresinden önce bitirilebilir.
 • Program günde en az 5 saat en fazla 8 saat uygulanır.
 • Programın günün hangi saatinde uygulanacağına taraflar karar verir. Haftada bir gün bile uygulanabilir.
 • Katılımcıya günlük 50 TL harçlık verilir. GSS ve İKMH primlerini İŞKUR ödüyor.
 • Özel sektörle ortaklığı bulunan Kamu kurumları (TEDAŞ, AYDEM) dahil bütün  işyerlerinde uygulanır.
 • Kurumun uygun bulması durumunda her meslekte yapılır.
 • Katılımcıyı işyeri kendi de bulabilir. Ancak işverenin veya vekilinin 1. ve 2. Derece kan hısmı (annesi, babası ve çocukları ile kardeşleri, torunları, büyükanne ve büyükbabası) ile eşi olmayacak.
 • Katılımcının son 3 ay içinde işverenin çalışanı olmaması gerekir.
 • Bütün işsizler katılabilir. Ayrıca 2 ve 4 yıllık üniversite öğrencileri ile açık lise öğrencileri de katılabilir.
 • Sözleşme imzalandığında kaç sigortalı çalışan var ise program bittiğinde de o sayıda çalışan olması lazım. Eğer bu mümkün olmaz ise 1 ay daha süre verilir.

Kursiyerde aranan şartlar;

 1.  Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
 2. 15 yaşını tamamlamış olmak,
 3.  İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı veya eşi olmamak
 4.  Emekli olmamak,
 5.  Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde program düzenlenecek işverenin çalışanı olmamak,
 6. İşverenle 1. veya 2. derece kan hısmı olmamak

İşbaşı Eğitim Programı için gerekli evraklar

İŞVERENİN HAZIRLAMASI GEREKENLER EVRAKLAR

 • Son ay ve geriye dönük 3 ayın SGK tahakkuk ve hizmet listeleri (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)
 • Firma Yetkilisine ait İmza Sirküleri (Aslı veya noter onaylı örneği)
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Herhangi Bir Kuruluşa Üye İse Bunu Belgelendirecek.
 • Dilekçe (İşveren Beyanı)(Kurumda Dolduracak.)
 • İşyeri Kaşesi.
 • Yetkili Kişiye Ait Kimlik Fotokopisi
 • İşyerinde Eğitimci Atanacak Kişinin Varsa Eğitici Belgesi ve İşe Giriş Bildirgesi
 • Firma Ön Talep Formu Üst Yazısı( Hazır Formatı Mevcut)
 • Ön Talep Formu (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı)
 • İşveren Taahhütnamesi (Kaşeli ve Firma Yetkilisince ıslak imzalı), (işyerinin çalışan sayısını koruyacağını ve programa başlayacak kişiyi 60 gün istihdam edeceğine dair taahhüt)
 • Ticaret Sicil Gazetesi (Aslı veya noter onaylı örneği) (İlde Şubesinin kuruluşunu gösterir),
 • Evrak takibi yapacak kişiye dair vekaletname ve imza sirküsü (verilen vekaletnamede İŞKUR’la yapılacak iş ve işlemlerin de bulunması şart)
 • Müracaatçı Firma Vakıf ise Vakıf Kuruluş Senedi (Aslı veya noter onaylı örneği)
 • Oda Kayıt Belgesi (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb gibi) (Aslı veya noter onaylı örneği)
 • Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı örneği)

STAJYERİN GETİRMESİ GEREKENLER

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Diploma fotokopisi veya öğrenci belgesi
 • Ziraat Bankasından Hesap cüzdan fotokopisi.
 • Dilekçe (Kursiyer Beyanı)(Kurumda doldurulacak)
 • Vesikalık fotoğraf.
 • Programa Başlanılacak İş Tehlikeli İşlere Giriyorsa, Devlet Hastanesinden Tehlikeli İşlerde Çalışabilir Sağlık Raporu
 • Zorunlu staj kapsamında başlanacaksa, üniversiteden zorunlu staj yaptıklarına dair belge

İstenen belgeler bazen bulunan bölge ve ile göre değişiklik göstermektedir. Başvurunuzu yapmadan önce işkur temsilciniz ile görüşmeniz sizin faydanıza olacaktır.  Ayrıca 10 Soruda İşbaşı Eğitim Programı yazısını okumanızda fayda var.

1 YORUM

 1. […] İşbaşı eğitim programına nasıl katılırsınız, gerekli evraklar ve temel bilgiler için İşbaşı Eğitim Programı İle İşçi Çalıştırma ve Çalışma yazımızı okumanızda fayda var […]

CEVAP VER

Yorumunu gönder
Adınızı girin